MCC
  • မြန်မာနိုင်ငံခရစ်ယာန်အသင်းတော်များ
    ကောင်စီ (၈၇ )ကြိမ်မြောက်သင်းလုံးကျွတ်အစည်းအဝေးကြီး

ကျွန်ုပ်တို့အကြောင်း

မြန်မာနိုင်ငံ ခရစ်ယာန်အသင်းတော်များ ကောင်စီသည် မြန်မာနိုင်ငံရှိ ခရစ်ယာန်အသင်းတော်များကို အခြေခံ၍ ဖွဲ့စည်းထားသော ဂိုဏ်းပေါင်းစုံသာသနာ့ အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ပါသည်။

ရူပါရုံ

ဘုရားသခင်၏ သာသနာတော်မြတ်တည်းဟူသော မြန်မာနိုင်ငံရှိ အသင်းတော်များ တစ်လုံးတစ်ဝတည်းဖြစ်ခြင်း

ရပ်တည်လုပ်ဆောင်မှု

မြန်မာနိုင်ငံ ခရစ်ယာန် အသင်းတော်များ ကောင်စီသည် မြန်မာနိုင်ငံတွင် ရှိသော အသင်းတော်များနှင့် ခရစ်ယာန် အဖွဲ့အစည်းများ

ရည်ရွယ်ချက်

မခသကတွင် အောက်ဖေါ်ပြပါ ချမှတ်ထားသည့် တိကျသော ရည်ရွယ်ချက်များ ရှိပြီးဖြစ်ပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံရှိ ခရစ်ယာန် အသင်းတော်များ

သတင်းများ

မြန်မာနိုင်ငံ ခရစ်ယာန် အသင်းတော်များကောင်စီ၏ အဖွဲ့ဝင် အသင်းတော်များကို အသေးစိတ် သိရှိလိုပါက