MCC

What Medicine Should take (Should not take) From WHO-Myanmar

အများပြည်သူအတွက် COVID-19 ကူးစက်ခံရပါက အိမ်တွင်ပြုစုစောင့်ရှောက်နည်း.....   ** World Health Organization** What…

ဝမ်းနည်းကြောင်း သဝဏ်လွှာ

မြန်မာနိုင်ငံခရစ်ယာန်အသင်းတော်များကောင်စီ တစ်လုံးတစ်ဝတည်းဖြစ်ရေး အမှုတော်မြတ်၌ ဆက်ကပ် အစေခံလျှက် အမှုတော်ဆောင်ခဲ့ကြသော ဆရာစောဂျော့ရှေ (အမှုဆောင် အတွင်းရေးမှူး ၊…

သခင်ခရစ်တော်ရှင်ပြန်ထမြောက်ရာနေ့ (Easter Sunday) အတွက် အာရုံပြု အထူးဝတ်ပြုကိုးကွယ်ဆုတောင်းရန် တိုက်တွန်းနှိုးဆော်ခြင်း

မြန်မာနိုင်ငံခရစ်ယာန်အသင်းတော်ပေါင်းစုံ အဖွဲ့ချုပ်ကြီးများ၏ တိုက်တွန်းနှိုးဆော်ချက် နေ့စွဲ ။ ။ ၂၃ ရက်၊ မတ် လ၊…

What Medicine Should take (Should not take) From WHO-Myanmar

အများပြည်သူအတွက် COVID-19 ကူးစက်ခံရပါက အိမ်တွင်ပြုစုစောင့်ရှောက်နည်း.....   ** World Health Organization** What medicines to take and not take_for public_mmr_30 Jul 21ic  

ဝမ်းနည်းကြောင်း သဝဏ်လွှာ

မြန်မာနိုင်ငံခရစ်ယာန်အသင်းတော်များကောင်စီ တစ်လုံးတစ်ဝတည်းဖြစ်ရေး အမှုတော်မြတ်၌ ဆက်ကပ် အစေခံလျှက် အမှုတော်ဆောင်ခဲ့ကြသော ဆရာစောဂျော့ရှေ (အမှုဆောင် အတွင်းရေးမှူး ၊ ဝန်ထမ်းခြင်း နှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးဌာန)၊ ဆရာစောဖဲတု (တာဝန်ခံ၊ ပစ္စည်းပြုပြင် ထိန်းသိမ်းရေးဌာန) တို့သည် ယနေ့ ခေါ်တော်မူခြင်း…

သခင်ခရစ်တော်ရှင်ပြန်ထမြောက်ရာနေ့ (Easter Sunday) အတွက် အာရုံပြု အထူးဝတ်ပြုကိုးကွယ်ဆုတောင်းရန် တိုက်တွန်းနှိုးဆော်ခြင်း

မြန်မာနိုင်ငံခရစ်ယာန်အသင်းတော်ပေါင်းစုံ အဖွဲ့ချုပ်ကြီးများ၏ တိုက်တွန်းနှိုးဆော်ချက် နေ့စွဲ ။ ။ ၂၃ ရက်၊ မတ် လ၊ ၂၀၂၁ ခုနှစ်။ ခရစ်တော်၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာ၌ ခရစ်ယာန်မိသားစုများသို့ (၂၈)ရက် မတ်လ ၂၀၂၁ခုနှစ် တွင် ကျရောက်သော သံလွင်ခက်တနင်္ဂနွေနေ့…