MCC

ဝမ်းနည်းကြောင်း သဝဏ်လွှာ

မြန်မာနိုင်ငံခရစ်ယာန်အသင်းတော်များကောင်စီ တစ်လုံးတစ်ဝတည်းဖြစ်ရေး အမှုတော်မြတ်၌ ဆက်ကပ် အစေခံလျှက် အမှုတော်ဆောင်ခဲ့ကြသော ဆရာစောဂျော့ရှေ (အမှုဆောင် အတွင်းရေးမှူး ၊…

သခင်ခရစ်တော်ရှင်ပြန်ထမြောက်ရာနေ့ (Easter Sunday) အတွက် အာရုံပြု အထူးဝတ်ပြုကိုးကွယ်ဆုတောင်းရန် တိုက်တွန်းနှိုးဆော်ခြင်း

မြန်မာနိုင်ငံခရစ်ယာန်အသင်းတော်ပေါင်းစုံ အဖွဲ့ချုပ်ကြီးများ၏ တိုက်တွန်းနှိုးဆော်ချက် နေ့စွဲ ။ ။ ၂၃ ရက်၊ မတ် လ၊…

From The Central Committee Meeting

This is sample text for from The Central Committee Meeting.…

ဝမ်းနည်းကြောင်း သဝဏ်လွှာ

မြန်မာနိုင်ငံခရစ်ယာန်အသင်းတော်များကောင်စီ တစ်လုံးတစ်ဝတည်းဖြစ်ရေး အမှုတော်မြတ်၌ ဆက်ကပ် အစေခံလျှက် အမှုတော်ဆောင်ခဲ့ကြသော ဆရာစောဂျော့ရှေ (အမှုဆောင် အတွင်းရေးမှူး ၊ ဝန်ထမ်းခြင်း နှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးဌာန)၊ ဆရာစောဖဲတု (တာဝန်ခံ၊ ပစ္စည်းပြုပြင် ထိန်းသိမ်းရေးဌာန) တို့သည် ယနေ့ ခေါ်တော်မူခြင်း…

သခင်ခရစ်တော်ရှင်ပြန်ထမြောက်ရာနေ့ (Easter Sunday) အတွက် အာရုံပြု အထူးဝတ်ပြုကိုးကွယ်ဆုတောင်းရန် တိုက်တွန်းနှိုးဆော်ခြင်း

မြန်မာနိုင်ငံခရစ်ယာန်အသင်းတော်ပေါင်းစုံ အဖွဲ့ချုပ်ကြီးများ၏ တိုက်တွန်းနှိုးဆော်ချက် နေ့စွဲ ။ ။ ၂၃ ရက်၊ မတ် လ၊ ၂၀၂၁ ခုနှစ်။ ခရစ်တော်၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာ၌ ခရစ်ယာန်မိသားစုများသို့ (၂၈)ရက် မတ်လ ၂၀၂၁ခုနှစ် တွင် ကျရောက်သော သံလွင်ခက်တနင်္ဂနွေနေ့…

From The Central Committee Meeting

This is sample text for from The Central Committee Meeting. This is sample text for from The Central Committee Meeting.…