MCC

ပူးပေါင်းဆက်သွယ်သော အဖွဲ့များ

မြန်မာနိုင်ငံ ကလျာဏယုဝခရစ်ယာန် အသင်းတော်များ၏ အမျိုးသားကောင်စီ

အမှတ် (၂၆၃)၊ ဗန္ဓုလလမ်း၊ သိမ်ဖြူလမ်းထောင့်၊ အမှတ်(၉)ရပ်ကွက်၊ ဗိုလ်တစ်ထောင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။

01-296433, 01-8380856, 09-5086605

[email protected] , [email protected]

မြန်မာနိုင်ငံ ယုဝတီ ခရစ်ယာန်အသင်း

အမှတ် (၁၁၉)၊ ဘိုကလေးဈေးလမ်း၊ ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး။

01- 256990, 01- 245680

[email protected]

မြန်မာနိုင်ငံကျမ်းစာအသင်း

(တည်ထောင်သည့်ခုနှစ်- ၁၈၈၉)

အမှတ် (၂၆၂)၊ ဆူးလေဘုရားလမ်း၊ ကျောက်တံတားမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်။

01- 250014, 01- 282254

မြန်မာနိုင်ငံ ခရစ်ယာန်စာပေအသင်း

(တည်ထောင်သည့်ခုနှစ် – ၁၉၂၅)

အမှတ် (၁၄၃)၊ မင်းရဲကျော်စွာလမ်း၊ လမ်းမတော်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်။

01- 221465, 01- 223096

မြန်မာနိုင်ငံ ခရစ်ယာန်သာသနာ အနာကြီးရောဂါလုပ်ငန်း

(တည်ထောင်သည့်ခုနှစ် – ၁၉၈၄၊ စက်တင်ဘာလ(၂၅)ရက်)

အမှတ် (၁၆၃)၊ မဟာဗန္ဓုလလမ်းနှင့် သိမ်ဖြူလမ်းထောင့်၊ မြန်မာ့ ဝိုင်အမ်စီအေအဆောက်အဦ၊ ရန်ကုန်မြို့။

294128, 294109 (Yangon YMCA)

မြန်မာနိုင်ငံ သီဩလိုဂျီ ပညာရေးအသင်း

အမှတ်(၅၁၇)၊ ပထမလွှာ၊ (၂)ရပ်ကွက်၊ သီရိ(၃)လမ်း၊ လှိုင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်။

09-421182574, 09-770878719

မြန်မာခရစ်တော်အတွက် လူငယ်

မြန်မာနိုင်ငံ ခရစ်ယာန်ဂိုဏ်းပေါင်းစုံ သာသနာ့ရိပ်သာ၊ (၆၀၁)၊ ပြည်လမ်း၊ ကမာရွတ်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်။

534198, RBC - 09-51210795

မြန်မာနိုင်ငံခရစ်ယာန် ကျန်းမာရေးလုပ်သားများ ဝန်ထမ်းမှုအသင်း

မြန်မာနိုင်ငံ ခရစ်ယာန်ဂိုဏ်းပေါင်းစုံ သာသနာ့ရိပ်သာ၊ ၆၀၁၊ ပြည်လမ်း၊ ကမာရွတ်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်။

513579, 537957, 721076 (Ext - 444)

မြန်မာနိုင်ငံ အသင်းတော်များ လှည့်လည်သုံးရံပုံငွေအဖွဲ့

အခန်းအမှတ် (ဝ၁၅)၊ မြေညီထပ်၊ မခဂသ ရိပ်သာ၊ (၆၀၁) ပြည်လမ်း၊ ကမာရွတ်မြို့နယ်။

512868, 01-2304276

အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ဂိဒေါင်များအဖွဲ့

အမှတ် ၂၆၃၊ မဟာဗန္ဓုလလမ်း၊ ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်။

095705014

မြန်မာနိုင်ငံ သေရည်သေရက်နှင့် မူးယစ်ဆေးဝါးရှောင်ကြဉ်ခြင်း အမျိုးသမီးခရစ်ယာန်အသင်း

အမှတ် (၆၂)၊ သီတာလမ်း၊ အောက်ကြည့်မြင်တိုင်၊ SSKBMS Church

09-8572596

မျှော်လင့်ရာ သမ္မာတရား

အမှတ် (၁၄၃)၊ မင်းရဲကျော်စွာလမ်း၊ လမ်းမတော်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့၊ MIBC အမှတ်တရပစ္စည်းဆိုင် အပေါ်ထပ် (မင်းရဲကျော်စွာလမ်းနှင် အောင်ရတနာလမ်း/ ဗဟိုလမ်းထောင့်)

09-785298511

09-785298511

နေ့စဉ်ခွန်အားလုပ်ငန်း

အမှတ် (၁)၊ စောတေလိန်း၊ ဦးလူနီလမ်း၊ ကရင်အမျိုးသားရပ်၊ ကြည့်မြင်တိုင်။

01-385948, 01-379820, 09-73079630

ဗွီရှင်းထရတ်စ်မြန်မာ

အမှတ် (၉၅)၊ သာယာအေးလမ်းသွယ်၊ ကျိုက်ဝိုင်းဘုရားလမ်း၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။

09-43092554, 09-250289723

[email protected]