MCC

Cooperating Body

National Council of YMCAs of Myanmar

အမှတ် (၂၆၃)၊ ဗန္ဓုလလမ်း၊ သိမ်ဖြူလမ်းထောင့်၊ အမှတ်(၉)ရပ်ကွက်၊ဗိုလ်တစ်ထောင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။

01-296433, 01-8380856, 09-5086605

[email protected] , [email protected]

National Young Women’s Christian Association of Myanmar

အမှတ် (၁၁၉)၊ ဘိုကလေးဈေးလမ်း၊ ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ်၊ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး။

01- 256990, 01- 245680

[email protected]

The Bible Society of Myanmar

(တည်ထောင်သည့်ခုနှစ်- ၁၈၈၉)

အမှတ် (၂၆၂)၊ ဆူးလေဘုရားလမ်း၊ ကျောက်တံတားမြို့နယ်၊ရန်ကုန်။

01- 250014, 01- 282254

Myanmar Christian Literature Society

(တည်ထောင်သည့်ခုနှစ် – ၁၉၂၅)

အမှတ် (၁၄၃)၊ မင်းရဲကျော်စွာလမ်း၊ လမ်းမတော်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်။

01- 221465, 01- 223096

Myanmar Christian Leprosy Mission (MCLM)

(တည်ထောင်သည့်ခုနှစ် – ၁၉၈၄၊ စက်တင်ဘာလ(၂၅)ရက်)

အမှတ် (၁၆၃)၊ မဟာဗန္ဓုလလမ်းနှင့် သိမ်ဖြူလမ်းထောင့်၊ မြန်မာ့ဝိုင်အမ်စီအေ အဆောက်အဦ၊ ရန်ကုန်မြို့။

294128, 294109 (Yangon YMCA)

Association for Theological Education in Myanmar

အမှတ်(၅၁၇)၊ ပထမလွှာ၊ (၂)ရပ်ကွက်၊ သီရိ(၃)လမ်း၊ လှိုင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်။

09-421182574, 09-770878719

Myanmar Youth for Christ

မြန်မာနိုင်ငံ ခရစ်ယာန်ဂိုဏ်းပေါင်းစုံ သာသနာ့ရိပ်သာ၊ (၆၀၁)၊ ပြည်လမ်း၊ ကမာရွတ်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်။

534198, RBC - 09-51210795

Myanmar Christian Health Workder’s Services Association

မြန်မာနိုင်ငံ ခရစ်ယာန်ဂိုဏ်းပေါင်းစုံ သာသနာ့ရိပ်သာ၊ ၆၀၁၊ ပြည်လမ်း၊ ကမာရွတ်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်။

513579, 537957, 721076 (Ext - 444)

National Ecumenical Church Loan Fund Myanmar

အခန်းအမှတ် (ဝ၁၅)၊ မြေညီထပ်၊ မခဂသ ရိပ်သာ၊ (၆၀၁) ပြည်လမ်း၊ ကမာရွတ်မြို့နယ်။

512868, 01-2304276

The Gideons International Myanmar

အမှတ် ၂၆၃၊ မဟာဗန္ဓုလလမ်း၊ ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်။

095705014

Myanmar Christian Temperance Union (WCTU)

အမှတ် (၆၂)၊ သီတာလမ်း၊ အောက်ကြည့်မြင်တိုင်၊ SSKBMS Church

09-8572596

Word of Hope (LHM)

အမှတ် (၁၄၃)၊ မင်းရဲကျော်စွာလမ်း၊ လမ်းမတော်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့၊ MIBC အမှတ်တရပစ္စည်းဆိုင် အပေါ်ထပ် (မင်းရဲကျော်စွာလမ်းနှင် အောင်ရတနာလမ်း/ ဗဟိုလမ်းထောင့်)

09-785298511

09-785298511

Our Daily Bread Ministries

အမှတ် (၁)၊ စောတေလိန်း၊ ဦးလူနီလမ်း၊ ကရင်အမျိုးသားရပ်၊ ကြည့်မြင်တိုင်။

01-385948, 01-379820, 09-73079630

Vision Trust Myanmar

အမှတ် (၉၅)၊ သာယာအေးလမ်းသွယ်၊ ကျိုက်ဝိုင်းဘုရားလမ်း၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။

09-43092554, 09-250289723

[email protected]