MCC

ဝန်ထမ်းများစာရင်း

 

ဆရာမမိုင်နီဘူး – ရုံးအဖွဲ့မှူး ( မြန်မာနိုင်ငံ ခရစ်ယာန်အသင်းတော်များကောင်စီ )

ဆရာမောင်အောင်ထက်အောင် – ရုံးစာရေး ( General Secretariat )

ဆရာမနော်ခရစ္စတာဝင်း – ရုံးစာရေး( General Secretariat )

ဆရာမနန့်ဆိန်လားဟီ- ရုံးစာရေး( General Secretariat )

ဆရာဦးရွှေလိန်း – စာရင်းကိုင် ( Finance & Properties )

ဆရာမဒေါ်နှင်းခိုင် – ငွေကိုင် ( Finance & Properties )

ဆရာမနော်နှင်းပွင့်ဖြူ – အစီအစဉ်အတွင်းရေးမှူး ( ဝန်ထမ်းခြင်းနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးဌာန )

ဆရာအော်လီဗာဂျိုးဇက် – အမှုဆောင်အတွင်းရေးမှူး ( လူ့အရင်းအမြစ် တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းဌာန )

ဘုန်းတော်ကြီးပတ်ထရစ်လိုင်းတုံ – အမှုဆောင်အတွင်းရေးမှူး ( သာသနာပြုရေးနှင့် တစ်လုံးတစ်ဝတည်း ဖြစ်ရေး ဌာန )

သိက္ခာတော်ရဆရာဗန်လားချွားငှာ – အစီအစဉ်အတွင်းရေးမှူး( သာသနာပြုရေးနှင့် တစ်လုံးတစ်ဝတည်း ဖြစ်ရေး ဌာန )

ဆရာလှိုင်လင်းထက် – အမှုဆောင်အတွင်းရေးမှူး(သာသနာပြုရေးနှင့် တစ်လုံးတစ်ဝတည်း ဖြစ်ရေး ဌာန )

ဆရာမမိုင်ကြည်ကြည်ဝင်း – အစီအစဉ်အတွင်းရေးမှူး ( သာသနာပြုရေးနှင့် တစ်လုံးတစ်ဝတည်း ဖြစ်ရေး ဌာန )

ဒေါ်သန်းသန်းဝင်း – စာကြည့်တိုက်မှူး

ဆရာမနော်သွဲ့စာ- အမှုဆောင်အတွင်းရေးမှူး ( တစ်လုံးတစ်ဝတည်းဖြစ်ရေး အမျိုးသမီးလုပ်ငန်း )

ဆရာပွီးယာ – အမှုဆောင်အတွင်းရေးမှူး ( တစ်လုံးတစ်ဝတည်းဖြစ်ရေး လူငယ်လုပ်ငန်းဌာန )

ဆရာလုကာ – အစီအစဉ်အတွင်းရေးမှူး ( တစ်လုံးတစ်ဝတည်းဖြစ်ရေး လူငယ်လုပ်ငန်းဌာန )

ဆရာမန်းရှိန်းသက်ညွှန့် – အမှုဆောင်အတွင်းရေးမှူး (မြန်မာနိုင်ငံတက္ကသိုလ် ခရစ်ယာန်လုပ်ငန်း)

ဆရာမနော်ဖောခရိမှူး – အစီအစဉ်အတွင်းရေးမှူး (မြန်မာနိုင်ငံတက္ကသိုလ် ခရစ်ယာန်လုပ်ငန်း)

ဆရာစောအောင်ဖြိုးဆက် – လက်ထောက်အစီအစဉ်အတွင်ရေးမှူး (မြန်မာနိုင်ငံတက္ကသိုလ် ခရစ်ယာန်လုပ်ငန်း)