MCC

ဝန်ထမ်းများစာရင်း

 

ဆရာမမိုင်နီဘူး – ရုံးအဖွဲ့မှူး (အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးရုံး )

ဆရာမောင်အောင်ထက်အောင် – ရုံးဝန်ထမ်း (အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးရုံး)

သင်းသော်တာဝင်း – ရုံးဝန်ထမ်း ( အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးရုံး)

ဆရာမနော်လှိုင်းယဉ်ထူး (Finance & Properties)

ဆရာဦးရွှေလိန်း – စာရင်းကိုင် ( Finance & Properties )

စောမာကုဝင်း – လက်ထောက်စာရင်းကိုင်  ( Finance & Properties )

ဆရာစောဖြိုးမောင်မောင်မြ – အမှုဆောင်အတွင်းရေးမှူး ( ဝန်ထမ်းခြင်းနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးဌာန)

ဆရာမနော်နှင်းပွင့်ဖြူ – အစီအစဉ်အတွင်းရေးမှူး ( ဝန်ထမ်းခြင်းနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးဌာန )

သိက္ခာတော်ရဆရာ အော်လီဗာဂျိုးဇက် – အစီအစဉ်အတွင်းရေးမှူး ( လူ့အရင်းအမြစ် တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းဌာန )

သိက္ခာတော်ရဆရာဗန်လားချွားငှာ – အမှုဆောင်အတွင်းရေးမှူး( သာသနာပြုရေးနှင့် တစ်လုံးတစ်ဝတည်း ဖြစ်ရေး ဌာန )

ဆရာမမိုင်ကြည်ကြည်ဝင်း – အမှုဆောင်အတွင်းရေးမှူး ( သာသနာပြုရေးနှင့် တစ်လုံးတစ်ဝတည်း ဖြစ်ရေး ဌာန )

ဆရာမနော်သွဲ့စာ- အမှုဆောင်အတွင်းရေးမှူး ( တစ်လုံးတစ်ဝတည်းဖြစ်ရေး အမျိုးသမီးလုပ်ငန်း )

ဆရာနော်ဧဒင်လှိုင်း – အစီအစဉ်အတွင်းရေးမှူး ( တစ်လုံးတစ်ဝတည်းဖြစ်ရေး အမျိုးသမီးလုပ်ငန်း)

ဆရာလုကာ – အမှုဆောင်အတွင်းရေးမှူး ( တစ်လုံးတစ်ဝတည်းဖြစ်ရေး လူငယ်လုပ်ငန်းဌာန )

ဒေါ်သန်းသန်းဝင်း – စာကြည့်တိုက်မှူး

ဆရာမန်းရှိန်းသက်ညွှန့် – အမှုဆောင်အတွင်းရေးမှူး (မြန်မာနိုင်ငံတက္ကသိုလ် ခရစ်ယာန်လုပ်ငန်း)