MCC

(၈၉) ကြိမ်မြောက် သင်းလုံးကျွတ်အစည်းအဝေးကြီး

မြန်မာနိုင်ငံ ခရစ်ယာန်အသင်းတော်များကောင်စီ (MCC) ၏ (၈၉) ကြိမ်မြောက် သင်းလုံးကျွတ်အစည်းအဝေးကြီးကို မေလ ၂၂မှ ၂၆…

တောင်းပန်ခြင်း

မြန်မာနိုင်ငံခရစ်ယာန်အသင်းတော်များကောင်စီ၏ ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ (၁၁) ရက်တွင် ထုတ်ပြန်ခဲ့သော မြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီးထာဝရငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် မေတ္တာရပ်ခံပန်ကြားခြင်း စာကြောင့်၊…

Interfaith Dialogue Training Course 1st Batch 2021

မြန်မာနိုင်ငံခရစ်ယာန်အသင်းတော်များကောင်စီ၊ သာသနာပြုရေးနှင့်တစ်လုံးတစ်ဝတည်းဖြစ်ရေးလုပ်ငန်းမှ ကြီးမှူးပြုလုပ်သော “Interfaith Dialogue Training Course 1st Batch 2021”…