MCC

ခရစ်ယာန်များတစ်လုံးတစ်ဝတည်းဖြစ်ရေး ဆုတောင်းရာရက်အဌပတ် ဖွင့်ပွဲ

ခရစ်ယာန်များတစ်လုံးတစ်ဝတည်းဖြစ်ရေး ဆုတောင်းရာရက်အဌပတ် ဖွင့်ပွဲ ကို ၁၈. ၁. ၂၀၂၃ (ဗုဒ္ဓဟူးနေ့)  ညနေ (၅)…

တစ်လုံးတစ်ဝတည်းဖြစ်ရေး တနင်္ဂနွေနေ့ (Ecumenical Sunday/MCC Sunday)

တစ်လုံးတစ်ဝတည်းဖြစ်ရေး တနင်္ဂနွေနေ့ (Ecumenical Sunday/MCC Sunday) ၂၀၂၃ ခုနှစ်သည် မြန်မာနိုင်ငံ ခရစ်ယာန်အသင်းတော်များကောင်စီ၏ သက်တမ်း…

၂၀၂၃ ခုနှစ် ပထမဦးဆုံးသော မခသက ဝန်ထမ်းဝတ်ပြုကိုးကွယ်ခြင်း

၂၀၂၃ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ (၅) ရက်နေ့သည် မခသက ၏ ၂၀၂၃ ခုနှစ်အတွက် ပထမဦးဆုံးသော…