MCC

What Medicine Should take (Should not take) From WHO-Myanmar

အများပြည်သူအတွက် COVID-19 ကူးစက်ခံရပါက အိမ်တွင်ပြုစုစောင့်ရှောက်နည်း.....   ** World Health Organization** What…

ဝမ်းနည်းကြောင်း သဝဏ်လွှာ

မြန်မာနိုင်ငံခရစ်ယာန်အသင်းတော်များကောင်စီ တစ်လုံးတစ်ဝတည်းဖြစ်ရေး အမှုတော်မြတ်၌ ဆက်ကပ် အစေခံလျှက် အမှုတော်ဆောင်ခဲ့ကြသော ဆရာစောဂျော့ရှေ (အမှုဆောင် အတွင်းရေးမှူး ၊…

“ဝမ်းနည်းကြောင်း သဝဏ်လွှာ”

ကျွန်ုပ်တို့၏ ချစ်လှစွာသော လုပ်ဖော်ဆောင်ဖက်ဖြစ်သူ ဆရာကြီး Rev. Dr. Ngurliana၊ အသက် (၆၁) နှစ်သည်…